Een korte geschiedenis van obstacle running in Nederland - RunningNL (2024)

Abonneer je op RunningNL

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Menu

Een korte geschiedenis van obstacle running in Nederland - RunningNL (2)
  • Nieuws
  • TEKST: RunningNL
  • FOTO'S: RunningNL

Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel eens gehoord van een obstacle run, obstakelloop of mud run. Hoe anders was dat een paar jaar geleden, toen je mensen echt nog uit moest leggen wat het precies was en dat je echt voor je lol door de modder en onder de prikkeldraad door ging tijgeren. Mede dankzij social media is er in vijf jaar veel veranderd, maar hoe begon het eigenlijk?

Als we even terug gaan naar de oorsprong komen we uit op het platteland van Engeland in de vorige eeuw. Op zijn boerderij in Wolverhampton organiseerde Billy Wilson, beter bekend onder zijn alter ego Mr. Mouse, sinds 1987 een cross-country run vol met modder, houten hindernissen en natuurlijke obstakels. Doordat dit evenement altijd in januari plaatsvond, was het een bikkelhard evenement waar regelmatig deelnemers onderkoeld raakten.

Tough Guywas daarmee niet voor de massa maar slechts voor een select groepje lopers interessant. De handige Harvard-student Will Dean zag dat ook en kwam in 2010 in de Verenigde Staten metTough Mudder, een zelfde soort evenement, maar dan gericht op de massa en voorzien van een Amerikaans marketing-sausje. In datzelfde jaar ontstonden er nog meer evenementen in de Verenigde Staten, zoals ookSpartan Race, op dit moment de bekendste organisatie ter wereld.

Vanaf dat moment duurde het nog twee jaar voordat de eerste evenementen in Nederland ontstonden. In het najaar van 2012 was het dan eindelijk zo ver en konden we in Nederland kennismaken met onder andereMud Masters,StrongmanrunenUrbanathlon. In 2012 hadden we slechts een handjevol evenementen met in totaal enkele duizenden deelnemers.

In 2013 hadden we het eerste complete jaar met obstacle runs. Als je geluk had, kon je in een bepaald weekend ergens meedoen aan een run ergens in Nederland, maar het was nog niet elk weekend feest, zoals nu het geval is. Dat jaar ontstonden er een aantal evenementen die nu nog steeds plaatsvinden. NaastStrong Vikingkennen we nu ook nog steeds deBreakout Run,Tough Ten Miles, Harbour Runen deArmy Urban Run.

Ondanks dat het merendeel van de deelnemers meedoet voor de fun en het als leuk dagje uit ziet, is er toch een kleine groep die het echt als sport beoefent en aan wedstrijden wil deelnemen. In 2014 was de eerste grote professionele stap en gingen we met een Nederlandse ploeg naar het eerste WK in Cincinnati de Verenigde Staten. In Nederland ontstonden intussen veel meer evenementen en organisaties. Helaas bleef het voor een aantal organisaties uit dat jaar slechts bij één evenement.

In 2015 zagen we een beetje hetzelfde als in 2014. Er kwamen wel heel veel nieuwe evenementen bij, de een wat beter dan de ander. Helaas was niet voor iedereen plek op de kalender en een aantal runs ging dus ook niet door of was slechts eenmalig. Voor de fanatieke lopers ontstond er dat jaar nog iets extremers. Naast de introductie van deMud Masters Marathonin 2013 en deIron Vikingin 2014 kon je in 2015 meedoen aanMud Masters 24 Hours. Een obstacle run van 24 uur op het terrein van Mud Masters in Biddinghuizen. Een fantastische ervaring waarvan je het raceverslag op Obstakels.com nog terug kunt vinden.

Nadat we in 2014 en 2015 een WK hadden meegemaakt, was 2016 het jaar dat we voor het eerst naar een EK konden. De groep serieuze sporters werd steeds groter en we konden in eigen land meedoen aan de eerste Europese Kampioenschappen Obstacle Course Racing (OCR.) Verder zagen we opkomst van de kinder- en familieruns. Als je ouders in het weekend mogen klimmen, klauteren en vies worden, dan is het als kind natuurlijk onmogelijk om stil te blijven staan en niet ook mee te willen doen.

Dan zijn we bijna in het heden aanbeland. In 2017 is obstacle running als sport, maar vooral ook als evenement niet meer weg te denken en hebben de grote runs hun vaste plek op de kalender geclaimd. Ook de groep van serieuze sporters wordt steeds groter. Om in die behoefte te voorzien heeft Strong Viking in 2017 een competitie gelanceerd, de OCR Series, die op Ziggo Sport te zien was.

Met bijna 200 evenementen en zo’n 250.000 deelnemers in 2017 is obstacle running in een jaar of vijf flink gegroeid. Hoe de toekomst er uit ziet? Dat weet niemand, maar ik heb wel een idee. Daarover volgende keer meer.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?

ACTUEEL

FBK Games: Bol maakt favorietenrol waar, wereldrecord voor Laros

ACTUEEL

Urban Trail Eindhoven opent inschrijvingen voor zevende editie in de binnenstad

ACTUEEL

Zolang duurt het voordat jouw hardloopconditie verdwenen is

Een korte geschiedenis van obstacle running in Nederland - RunningNL (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 6463

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.